poslední fotografie

 

zahrady veřejné
architektonické prvky
3D zahrady- vizualizace
zahrady střešní

VERTIKÁLNÍ ZAHRADY


CO TO JE VERTIKÁLNÍ ZAHRADA?
Zelená či rostlinná stěna neboli vertikální zahrada, má neobvyklé vlastnosti dané tím, že je tvořena odděleně od zahrad – v oblastech, kde není žádný přirozený rostlinný kontext. Dokáže prozářit šedivý beton městské architektury, bez větších nároků na prostor, dá se říci, že je to svým způsobem i forma umění.
Myšlenka vertikálních zahrad je založena jednak na určitých rostlinách, jako jsou epifytní či parazitické druhy rostlin, jejichž způsob života přirozeně nezávisí na půdě, a pak na faktu, že samostatnost takových rostlin může být použita v městském kontextu či obecněji v architektuře.
Brazilský zahradní architekt Roberto Burle Marx byl první, kdo použil tyto principy v praxi. Objevoval nové bromélie a skalničky použitelné do jeho skalních zahrad. Již ve 30. letech 20. století spolupracoval například s architektem Le Corbusierem a vytvořil visící zahradu v Rio de Janeiru.

 

vertikální zahrady  Bangkok

 

Vertikální zahrada Bangkok

 

Současným otcem vertikálních zahrad je však Francouz Patrick Blanc. Principy, které ho vedly k vytvoření  mur végétal neboli vegetační stěny mají kořeny v jeho studiích podrostu tropických pralesů. „Kdekoliv tam, kde je celoročně přítomna voda, ať už v tropických pralesech či v horských lesích mírného pásma, mohou růst rostliny na skalách, kmenech stromů, či kamenných svazích. V Malajsii například z více než 8 000 známých rostlinných druhů asi 2 500 roste bez potřeby substrátu.“ (Patrick Blanc, www.verticalgardenpatricblanc.com)


Blancovy vertikální zahrady navazují na nový trend pěstování rostlin bez substrátu, rostliny jsou tak velmi lehké a je možné je umístit na jakoukoliv stěnu libovolných rozměrů. Takovou vegetační stěnu je pak možné vsadit do vnějšího či vnitřního prostorui do různých klimatických podmínek. Podle podmínek prostředí, ve kterém se vertikální zahrada nachází,  je také uzpůsobena skladba rostlin. Pokud je stěna uvnitř budovy, většinou je potřeba i umělé osvětlení, závlaha a hnojení je zautomatizováno. Vertikální zahrada funguje nejen jako tepelná a hluková izolace, ale také jako přirozená čistírna vzduchu.
Někdo by mohl namítat, že kořeny vrůstající do zdí mohou snadno narušit a poškodit jejich strukturu, jako se to stalo například v angkorských chrámech. Tomuto poškození struktury zdí se dá ale jednoduše předcházet pravidelným dodáváním vody. Rostliny pak nejsou nuceny hledat vodu v útrobách zdí a tvoří kořeny pouze na povrchu.

Původně měl dokonce koncept rostlinné stěny za cíl chránit fasády budov a zajišťovat instalaci vegetace po dobu nejméně třiceti let s omezenou, ale pravidelnou údržbou. Dnes je vyhledáván pro estetické hodnoty a "ekologicky korektní" vzhled budov. Přes velké rozměry některých realizací se nejedná o sériovou produkci. Patrick Blanc říká: "Žádná z mých stěn není stejná, vše závisí na klimatu a na světových stranách, nikdy neslouží jen jako výplň prostoru." (Patrick Blanc, www.varticalgardenpatrickblanc.com )

 

 

 

 

vertikální zahrady  Bangkok vertikální zahrada  Bangkok

 

 

Vertikální zahrada Bangkok

 

Text : redakce LN

Foto: Jan Schlitz