poslední fotografie

 

zahrady veřejné
architektonické prvky
3D zahrady- vizualizace
zahrady střešní

strana 1 - strana 2 - strana 3

 


Tulipa tarda  - tulipán pozdní

Tulipa tarda – tulipán pozdní

Syn: Tulipa dasystemon

Čeleď: Liliaceae - liliovité

 

Rozšíření: Kazachstán, Kyrgyzstán, Střední Asie (Tchien-šan), dále literatura uvádí Turkestán

 

Ekologie: v domovině je ohroženým druhem a na původních přírodních stanovištích se téměř nevyskytuje

 

 

 

 


 

 

Waldsteinia geoides

Waldsteinia geoides–mochnička kuklíkovitá

Čeleď: Rosaceae – růžovité
Rozšíření: střední Evropa, Balkán,Slovensko, Ukrajina, Přední  Asie

Ekologie: roste v humózních vlhkých, na dusík bohatých půdách v přistíněných partiích světlých lesů a v podrostu houštin

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Euphorbia epithymoides  – pryšec mnohobarvý

Euphorbia epithymoides  – pryšec mnohobarvý

Syn: Euphorbia polychroma ,Tithymalus polychromus, Tithymalus epithymoides

 

Čeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité


Rozšíření: slunné polohy jižní Evropy, u nás jižní Morava, Turecko

Ekologie: roste  v teplých oblastech na okrajích světlých lesů  a  slunných strání,   v propustných vápenitých půdách....

 

 

 


 

 

Asphodeline lutea – asfodelka žlutá

Asphodeline lutea – asfodelka žlutá

 

Čeleď: Asphodelaceae - asfodelovité

 

Rozšíření: rod zahrnuje asi 20 druhů dvouletých nebo vytrvalých  bylin původem z  Malé Asie a středomoří od Itálie  po Libanon  

Ekologie: roste na suchých, travnatých, skalnatých a křovitých stráních , často rozsáhlé populace lemují lesy , cesty  a hojně osidlují louky a pastviny, najdeme ji v nadmořských výškách až 1500m ......

 

 

 


 

 

Euphorbia griffithii–pryšec Griffithův

Euphorbia griffithii–pryšec Griffithův

 

Čeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité


Rozšíření: Bhútán, Tibet, Jihozápadní Čína ( Jün –nan)

Popis: statná oddenkatá  až 90 cm vysoká a 60cm široká , někdy až  invazní bylinná trvalka se vzpřímenými, v mládí načervenalými stonky; listy kopinaté ......

 

 

 

 


 

Ribes sanguineum –  meruzalka krvavá

Ribes sanguineum –  meruzalka krvavá

Čeleď:  Grossulariaceae - meruzalkovité

Rozšíření: západní pobřeží severní Ameriky a západní část Kanady

Ekologie: roste na živných  , propustných nepříliš suchých ani mokrých půdách, její domovinou je severozápadní pobřeží  USA od  střední  Kalifornie  po Britskou Kolumbii (Kanada)

 

 

 

 


 

Prunus tenella  –  mandloň nízkáPrunus tenella  –  mandloň nízká

Syn: Amygladus nana, A.pallasiana, A.campestris, Prunus nana, P.campestris
Čeleď:  Rosaceae – růžovité
autor: Jan Schlitz / 1.5.2010

Rozšíření: Rakousko, Maďarsko, jižní Morava , jihovýchodní Evropa, Ukrajina , Kavkaz, střední Asie, Sibiř, na Slovensku a Moravě přísně chráněna zákonem jako ohrožený druh

Ekologie: roste na spraších a vápenitých půdách , na suchých kamenitých a pahorkatých svazích .......

 

 

 


 

 

Prunus glandulosa Alboplena

Prunus glandulosa  ‘Alboplena‘ – slivoň žlaznatá

Syn: Cerasus glandulosa
Čeleď:  Rosaceae – růžovité
autor: Jan Schlitz / 1.5.2010

Rozšíření: severní a střední Čína , Japonsko

Ekologie: roste ve všech  půdách, na suchých kamenitých svazích , otevřených slunných stanovištích , horských svazích , úbočích roklí a v houštinách, od 800 do 2300 m......

 

 

 

 


 

 

 Exochorda korolkowii – hroznovec KorokovůvExochorda korolkowii–hroznovec Korokovův

Syn: Exochorda albertii,
Čeleď: Rosaceae - růžovité

 

Rozšíření: rod  4-5 druhů a několik kříženců , střední Asie; Exochorda giraldii – severovýchodní Čína , Exochorda racemosa – západní Čína, Exochorda grandiflora – horský pás východní Číny , Exochorda  serratifolia – Manžusko , Korea

Ekologie: Exochorda korolkowii  roste v podrostu horských lesů ve střední Asii, vytváří  houštiny  na východní části Pamíru a Altaje v nadmořských výškách 1000-1500m .......

 

 

 


 

 

strana 1 - strana 2 - strana 3