poslední fotografie

 

zahrady veřejné
architektonické prvky
3D zahrady- vizualizace
zahrady střešní

Bazén nebo koupací jezírko?

 

Přírodní koupací jezírka jsou symbolem převratu v pojetí venkovního bazénu. Průzračné vodní plochy, jejichž podstata je založena na zázraku přírody se už ve velké míře objevují i u nás. Člověk se stává hostem vodní říše plné života a kromě požitku z koupání pod širým nebem se mu naskytuje příležitost být svědkem její celoročně přirozené krásy a neustálých proměn. Na jaře pozoruje vznik nového života, v létě obdivuje úžasné barvy a formy květů vodních rostlin.V regeneračních zónách jezírka žije mnoho živočichů , k vodě se stahují vážky, motýli a ptactvo .Na podzim můžeme pozorovat kontrast ranních mlh se zlátnoucím rákosím a v zimě si třeba na jezírku i zabruslit.

Vybudovat si koupání na vlastním pozemku zatoužil asi každý ,kdo k tomu má jen sebemenší prostor. V našich zeměpisných šířkách nemají bazény až tak velikou tradici a starší technologie neumožňovala jejich velký rozvoj. Dříve používaný beton , z kterého se jezírka a bazény stavěly, časem praskal a izolační opravy byly takřka neřešitelné a tak mnoho těchto objektů osiřelo, nebo se úplně zrušilo. S nástupem nových technologických možností a především plastů tyto problémy odpadly a není žádný problém postavit jakýkoliv bazén, a díky novým hydroizolačním foliím i vlastní přírodně vyhlížející jezírko na koupání.

 

 

koupací jezírko

 

Co bychom tedy měli vědět , než se rozhodneme.

Otázku bazén ,nebo jezírko si položíme v okamžiku ,když zamýšlíme do naší zahrady zakomponovat vhodný vodní prvek ke koupání. Pokud se chceme koupat celoročně ,volíme zastřešený bazén ,který je v současné době asi tím nejlogičtějším řešením ,i když se začínají stavět i krytá vyhřívaná jezírka na 28 °C s regenerační tropickou zónou .( Ale k tomu se vrátíme v některém z příštích čísel). Pokud ale chceme koupání omezit pouze na letní měsíce, neměli bychom při našem rozhodování opomenout koupací jezírko jehož popularita v posledních letech především v Rakousku a Německu stále stoupá a začíná se prosazovat i ve veřejném sektoru v podobě veřejných koupacích jezer .

Hodnota každého koupacího objektu tedy spočívá hlavně v délce doby po kterou jej můžeme využívat. Nejlépe jsou na tom ti uživatelé, kteří s nimi již počítali v projekční fázi rodinného domu. Dodatečné přístavby vyžadují velký cit architekta a jeho možnosti jsou velmi omezené. Venkovní bazény jsou na tom v našich klimatických podmínkách podstatně hůře a přitom se jich u nás v posledních letech na zahradách postavilo nevídané množství . Doba jejich využití se bohužel omezuje jen na pár týdnů v roce a to často právě v období, kdy odjíždíme na dovolenou. Koupací sezónu si proto zcela logicky snažíme prodloužit neekonomickým ohřevem vody. Abychom udrželi v bazénu teplou vodu, zakrýváme jej folií (nejlevnější varianta) nebo daleko lepším řešením , lamelami,( se kterými se ale musí počítat už při zakládání bazénu ), nebo dodatečným zastřešením. A při použití poslední varianty nám na zahradě většinou vznikne přinejmenším velmi diskutabilní objekt. Bohužel je pak příliš pozdě, si při pohledu na volně zastřešený, převážnou část roku nevyužívaný bazén v zahradě , klást otázku , kam že se podělo původní kouzlo naší zahrady. Toto zklamání nám u  dobře provedeného koupacího jezírka nehrozí a jeho celoroční proměna je pro nás tou největší odměnou a malý krok návratu k přírodě, ke které se poslední dobou tak obracíme zády. Mělká regenerační zóna, přirozený sluneční kolektor nám udržuje koupací jezírko dlouhodobě obyvatelné a s příchodem podzimu si teprve uvědomíme i jeho estetickou funkci. Zimní mrazivé dny nám dávají možnost prodlouží jeho užitnost i v podobě zmrzlého kluziště pro děti.

 

Není voda jako voda.

Přírodní koupací jezírka se od klasického bazénu liší svým základním principem. V bazénu se pomocí chemických přísad snažíme vše živé eliminovat a zajistit tak jeho čistotu a sterilitu. Vodu zde musíme trvale sledovat ,měřit a chemiky upravovat.Odměnou je nám pouze iluze křišťálově čisté vody podbarvené většinou modrou folií. Těkavý chlór ale už našemu čichu neunikne a nezabráníme ani nepříjemnému kontaktu s  pokožkou a každý ví jak nepříjemná je chlorová voda v očích. Veřejnosti jsou už dobře známé tyto nepříjemné vlivy spojené s chlorací. Pro alergiky a astmatiky je koupání v bazénu s chlorovou vodou někdy dokonce nemožné.Negativní vliv na zdraví plodu byl zaznamenán u těhotných žen. A tak přirozeně vzrůstá zájem zákazníků, jak v soukromém ,tak ve veřejném sektoru o bezchlorovou úpravy vody. A tak se v bazénových technologií objevují nové trendy úpravy vody pomocí ozonu ,nebo iontů stříbra ,mědi a zinku . Zatímco v  takto a chemicky upravovaných bazénech živé organizmy hubíme , koupací jezírka jsou na nich přímo závislá. Využití živých organizmů je jedna z možností jak docílit průzračně čisté , chemicky neupravené vonící přírodní vody, velmi podobné té kterou, nacházíme v horkých bystřinách, tedy vodě chudé na živiny a bohaté na kyslík. A protože nejjednodušší a nejlevnější cesta k získání čisté vody je využití přirozených samočistících mechanizmů ,stávají se proto dobře navržené umělé funkční biotopy v podobě koupacích jezírek novým trendem zdravého koupání . Průzračná voda je samozřejmostí. Vodní rostliny jsou významnou funkční a estetickou součástí jezírka. Jejich hlavním posláním je primární produkce rostlinné hmoty, touto cestou odčerpávají z vodního prostředí živiny. Každé koupací jezírko má svojí přiměřenou regenerační zónu, v které se odehrává celé tajemství bezchemického procesu čištění vody. Živiny jsou živnou půdou k rozmnožování vodního planktonu ,hlavně sinic a řas, zrovna tak jako stavebním kamenem vodních rostlin. A tak je regenerační zóna navržena tak,že je boj o živiny pro řasy předem prohraný a výsledkem je čistá voda.

V některých již zmíněných evropských státech, kde se myšlenka koupacího jezírka zrodila, jsou na tomto principu budována i některá veřejná koupaliště, která musí splňovat vysoké nároky na hygienu a kvalitu vody. Není třeba mít obavy z přímého kontaktu s rostlinami, neboť způsob, jakým jsou koupací jezírka navrhována, omezuje jejich prorůstání do plavecké zóny, nebo se navrhují odděleně.

Není voda jako voda . A je třeba se zamyslet v čem se budeme v budoucnu koupat my a naše děti.

 

I koupací jezírko potřebuje péči

Dobře vyprojektované a postavené zahradní jezírko potřebuje jen minimální údržbu. Podobně jako u bazénu se neobejdeme bez cirkulace vody( kterou zabezpečuje čerpadlo), sběrného zařízení na stahování povrchových nečistot( skimmery, přepadové hrany) a fitrace (kterou muže tvořit regenerační zóna). Skimmery a filtraci navrhujeme tak ,aby byla jejich údržba minimální tak 1-2x za rok Správný poměr plavecké části a regenerační zóny osázené vodními rostlinami zajišťuje správnou funkci a  rovnováhu systému.Za normálních okolností vodu není třeba měnit vůbec, ale pouze ji doplňovat ( denní odpar je asi 1 cm ). Nežádoucí sedimenty odstraňujeme ze dna plavecké zóny stejně jako u bazénů, nebo vytvořením hlubšího dna zamezíme kontaktu s nimi. Ve správně provedeném dně odstraňujeme sedimenty pouze na jaře každým rokem, kdy součastně provedeme redukci rostlin s odstraněním odumřelých částí, které sloužily mimo koupací sezónu jako estetická složka jezírka. Zazimování jezírka se týká pouze technologických zařízení filtrace nebo se nezazimovávají. Vodu v jezírku necháváme v moci přírody, což by se nám u bazénu okamžitě vymstilo.

 

Ještě jedno pro

Pokud se rozhodneme pro stavbu zahradního koupacího jezírka , zjistíme ,jak je snadná tvarová přizpůsobivost k zahradě , jak ho lze lehce propojovat s ostatními zahradními prvky, kombinovat s kameny ,vodopády a potůčky atd. Stavíme k nim různá mola, můstky, pergoly s posezením nebo altány a podobně.. Jeho výtvarný potenciál je prakticky nevyčerpatelný. Rostliny břehové zóny vytváří pozvolný přechod mezi vodní hladinou a  zahradou, která na vodní plochu navazuje. Pro děti se stává přírodní koupací jezírko nejen prostředím vodních her ,ale i zdrojem nového poznání.

Péče o jezírko spočívá v odstraňování zdrojů živin vzniklých z odumřelých částí rostlin, případně nečistot, které se do jezírka dostali zvenčí, listí, prach a pod. Tyto zdroje omezujeme na minimum zejména montáží zařízení pro sběr povrchových nečistot z vodní hladiny (skimmery,přepadové hrany ) a jejich mechanickou filtrací. Zde je tedy určitá podobnost s klasickým bazénem, základní principy jsou však naprosto odlišné.

Tak bazén nebo koupací jezírko ? Do domu bazén ! Ale na zahradu se jeví koupací jezírko jako velice rozumná alternativa .

Redakce